en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Отговорности

Професионални отговорности

 • Отговорност на адвоката;
 • Отговорност на туроператора;
 • Отговорност на нотариуса;
 • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
 • Отговорност на лекари и медицински персонал;
 • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
 • Отговорност на застрахователни брокери;
 • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети (Към момента застраховка се предлага само от ЗК Армеец без използване на посредници)
 • Други.

За допълнителна информация, може да се свържете с Нас

Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.

За допълнителна информация, може да се свържете с Нас

Отговорност на превозвача за територията на Република България

Тази застраховка покрива отговорността на превозвача при превоз на товари съгласно Закона за автомобилните превози и част III Глава 26 от Търговския закон, с изключение на опасните товари от клас 1а, 1в, 1с и 7 на Конвенцията за международен превоз на опасни товари по шосе (ARD).

При допълнително договаряне застрахователното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за:

 • превоз на живи животни;
 • контейнер;
 • кражба на товара при въоръжен грабеж;
 • кражба на цялото превозно средство;

За допълнителна информация, може да се свържете с Нас

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ