en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Гражданска Отговорност


Предмет на застраховката е гражданската отговорност на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторните превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

Лимити на отговорност за Р.България - от 01.01.2010г.

Задължителната застраховка \"Гражданска отговорност\" на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

а) 1 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;

б) 5 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;

2. за вреди на имущество (вещи) - 1 000 000 лв. за всяко събитие.

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 • вид МПС
 • кубатура на МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разрочено
 • наличие на щети и изплащани обезщетения
 • шофьорски стаж на шофьора
 • възраст на собственика
 • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
 • регистрация на МПС и други

За сключване на застраховката

За сключване на застраховката е необходимо единствено копие на малък и голям талон на автомобила. За да сключите застраховка Гражданска отговорност се свържете с нас.

Покритие

Застрахователят по задължителна застраховка \"Гражданска отговорност\" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

 • неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • вредите, причинени на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Обезщетението не може да надхвърля горепосочените лимити.


Информация от страницата на
Националното бюро на българските застрахователи

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ