en bg
CALL CENTRE 24/7   +359 (2) 950 50 10

Автокаско

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други събития според условията на конкретната полица.Може да се свържете с нас за повече информация.

Покрити рискове

В зависимост от желанията на клиента Застраховката "Каско на МПС" може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:

 • Пожар
 • Експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария
 • Пътно- транспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба или грабеж

Цена на застраховката

Цената на застраховката автокаско е индивидуална и се определя в зависимост от:

 • застрахователната сума, на която се застрахова автомобила
 • вида на автомобила (лет, товарен и тн.)
 • възраст на автомобила
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разрочено
 • наличие на щети и изплащани обезщетения
 • личното Ви предпочитание за начин на възтановяване на автомобила

За сключване на застраховката

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона. Също така трябва да бъде попъленен въпросник от клиента. За повече информация може да се свържете с нас.

Териториална валидност

Застраховка \"Каско\" на МПС осигурява застрахователното покритие:

 • за територията на Република България;
 • за чужбина – със или без доплащане на допълнителна премия в зависимост от застрахователната компания.

В случай на щета

За да получи адекватно обезщетение в случай на застрахователно събитие застрахованият трябва да изпълнява стриктно изискванията на застрахователната компания. Различните застрахователни компании имат различни изисквания към техните компании, за това Корис България предлага на своите клиенти денонощен Call Center, където клиентите могат винаги да се обадят и да получат съвет относно процедурите, сроковете и др., които трябва да спазят в конкретната ситуация.

Полезни съвети

 • В случай на застрахователно събитие незабавно се свържете с нас или Застрахователя си.
 • В случай на пътно-транспортно произшествие незабавно се свържте в КАТ.
 • В случай, че автомобила не е в движение, органите на КАТса длъжни да дойдат на мястото на произшествието и да съставят полицейски протокол. При всички останали случаи може да Ви бъде даден входящ номер на обаждането ви по телефона.
 • Не отстранявайте повредата преди оглед, извършен от Застрахователя.
 • Не оставяйте/забравяйте ключове, докумети, застрахователни полици и панела на радиооборудването в МПС-то.
 • Не оставяйте МПС-то незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив ( ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!

Coris застраховката
ще ви е полезна, ако:

 • Пътувате в чужбина
 • Искате сигурност и спокойствие
 • Имате нужда от помощ